Wystawa Koła Rękodzieła Regionalnego

Otwarto kolejną wystawę Koronek i haftu autorstwa miejscowych twórczyń, które spotykają się w każdą środę w bibliotece.
Prace na wystawę wykonały Panie: Boguszewska Maria, Charko Ewa, Charko Zinaida, Czerwińska Tatiana, Deoniziuk Nina, Góral Anna, Hackiewicz Maria, Kaczor Stanisława, Karwacka Irena, Kożuchowska Katarzyna, Okoczuk Alicja, Parafiniuk Maria, Pura Regina i Elżbieta Śnieżko.