Wystawa koronek i haftów

Otwarcie wystawy koronek, haftów i innego rękodzieła zgromadziło na Sali mielnickiego GOKSiR-u licznych gości zainteresowanych poznaniem twórczości naszych lokalnych artystów. Była to już piąta odsłona wystawy zorganizowanej przez GBP w Mielniku. Oprócz prac z terenu Mielnika, gościnnie swoje rękodzieła zaprezentowali twórcy z Nurca Stacji, Zalesia a nawet Białegostoku. Inauguracja wystawy była również okazją do zapoznania z innego rodzaju twórczością – wystąpiły bowiem dwa zespoły ludowe – Nowina z Moszczony Królewskiej oraz Wrzosy z Wilanowa, których to występy zostały gorąco przyjęte przez publiczność.
Wystawione prace można było podziwiać przez miesiąc. A było co podziwiać: liczne obrazy, obrusy, serwety, gliniane płaskorzeźby, ozdoby ? wszystko to codziennie zdobywało uznanie w oczach nie tylko mieszkańców naszego powiatu ale i turystów spoza granic naszego województwa.