Zakup nowości wydawniczych do bibliotek – edycja 2017

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek – edycja 2017. Informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku bierze udział kolejny rok z rzędu w programie „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych – priorytet 1”. 

Głównym celem Priorytetu, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w latach 2016-2020, jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek, czasopism, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych w zbiorach bibliotek publicznych.
W roku 2017 Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku otrzymała na zakup książek dotację w wysokości 3 000 zł.

„Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.