Zapytanie cenowe na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej (Aktualizacja 25.03.2014)

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mielnik zostało zamieszczone zapytanie cenowe na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej z tytułu działalności prowadzonej przez Gminną Bibliotekę Publiczną. 

Termin składania ofert: 13.03.2014r. godz. 12:00

Link do zapytania: http://bip.ug.mielnik.wrotapodlasia.pl/informacje/przetargi_inne/

Aktualizacja 25.03.2014
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 24.03.2014r.