Zapytanie cenowe na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mielnik zostało zamieszczone zapytanie cenowe na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej z tytułu działalności prowadzonej przez Gminną Bibliotekę Publiczną.

Termin składania ofert: 26.03.2015 r. godz. 12:00

Link do zapytania: http://bip.ug.mielnik.wrotapodlasia.pl/informacje/przetargi_inne/