Zawodowe selfie

Po raz kolejny nasza biblioteka włączyła się w ogólnoeuropejską kampanię “Tydzień z Internetem”. 25 marca 2015 r. gościliśmy uczniów III klasy gimnazjum z Zespołu Szkół w Mielniku na spotkaniu pt. “Zawodowe selfie”. Zawodowe selfie to zajęcia dla młodych ludzi zastanawiający się nad wyborem swojej ścieżki kariery. Zajęcia zachęcały do rozwoju zawodowego w branży ICT oraz do zdobywania umiejętności cyfrowych potrzebnych na rynku pracy. W trakcie spotkania uczestnicy: poznali zawody przyszłości związane z branżą ICT (zawody, co do których przewiduje się wysokie zapotrzebowanie na rynku pracy); dowiedzieli się jak istotną rolę w wykonywaniu różnych zawodów (w tym zawodów tradycyjnych) odgrywają nowe technologie (Internet, komputery, technologie mobilne) oraz kompetencje cyfrowe; dowiedzieli się, że w przypadku zawodów technicznych bardzo ważne są tzw. kompetencje miękkie, czyli umiejętności komunikacyjne. Młodzież mogła sprawdzić poziom swoich kompetencji cyfrowych przydatnych na rynku pracy.