Zostań SuperCzytelnikiem

Zostań superczytelnikiem

Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku zaprasza do udziału w wakacyjnym konkursie czytelniczym dla najmłodszych.

Regulamin konkursu
1. Zostań SuperCzytelnikiem to akcja mająca na celu promocję czytelnictwa oraz wyrabianie u najmłodszych nawyku korzystania z biblioteki. Adresatami akcji są dzieci w wieku 6-11 lat, posiadające własną kartę biblioteczną w GBP w Mielniku.
2. Akcja trwa od 10 lipca 2020 r. do 25 sierpnia 2020 r.
3. Akcja polega na skompletowaniu przez dziecko 9 pieczątek na Karcie SuperCzytelnika.
4. W ciągu tygodnia dziecko może otrzymać maksymalnie dwie pieczątki. Warunkiem otrzymania pieczątki jest wypożyczenie przynajmniej jednej książki lub czasopisma.
5. Zebranie 9 pieczątek umożliwia zdobycie tytułu SuperCzytelnika.
6. Uzupełnione Karty należy składać do 25 sierpnia 2020 r. w siedzibie GBP w Mielniku.
7. Wśród wszystkich SuperCzytelników organizatorzy rozlosują nagrody ufundowane przez GBP w Mielniku.
8. Wyniki losowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej biblioteki do dnia 28 sierpnia 2020 r. Nagrody będzie można odbierać w siedzibie biblioteki do 15 września 2020 r.
9. Opiekunowie dzieci biorących udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych uczestnika konkursu (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm). oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu