Zostań SuperCzytelnikiem

Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku zaprasza do udziału w wakacyjnym konkursie czytelniczym dla najmłodszych.

Regulamin konkursu
1. „Zostań SuperCzytelnikiem” to akcja mająca na celu promocję czytelnictwa oraz wyrabianie u najmłodszych nawyku korzystania z biblioteki. Adresatami akcji są dzieci w wieku 5-10 lat, posiadające własną kartę biblioteczną w GBP w Mielniku.
2. Akcja trwa od 10 lipca 2017 r. do 30 sierpnia 2017 r.
3. Akcja polega na skompletowaniu przez dziecko 9 pieczątek na Karcie SuperCzytelnika.
4. W ciągu tygodnia dziecko może otrzymać maksymalnie dwie pieczątki. Warunkiem otrzymania pieczątki jest wypożyczenie przynajmniej jednej książki lub czasopisma.
5. Zebranie 9 pieczątek umożliwia zdobycie tytułu SuperCzytelnika.
6. Uzupełnione Karty należy składać do 30 sierpnia 2017 r. w siedzibie GBP w Mielniku.
7. Wśród wszystkich SuperCzytelników organizatorzy rozlosują nagrody ufundowane przez GBP w Mielniku.
8. Wyniki losowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej biblioteki do dnia 1 września 2017 r. Nagrody będzie można odbierać w siedzibie biblioteki do 30 września 2017 r.
9.Opiekunowie dzieci biorących udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych uczestnika konkursu (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).