Remont biblioteki 2010

Remont pomieszczeń biblioteki oraz zakup mebli jest realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Infrastruktura bibliotek” oraz dotacji Rady Gminy Mielnik.

Zadanie: remont i modernizacja wypożyczalni i pracowni komputerowej w celu stworzenia dostępnej użytkownikom przestrzeni w której jest zainstalowany i udostępniany nowoczesny sprzęt.
Realizacja zadania uległa zmianom w wyniku przeprowadzonych konsultacji architektonicznych przez Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Warszawie w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Po dokonaniu wstępnego kosztorysu zadania oraz wyłonienia firmy przeprowadzającej remont odbyte warsztaty przyczyniły się do wprowadzenia nowych rozwiązań wewnętrznych.
W wyniku dwudniowych spotkań z grupą zróżnicowaną zawodowo i wiekowo ustalono, że ścianka działowa pomiędzy pracownią komputerową a wypożyczalnią zostanie usunięta dzięki czemu uzyska się większą przestrzeń. Wniosek przyjęto do realizacji. Częściowo wykorzystano też pomysł z przeszkleniem ściany między korytarzem a wypożyczalnią. Wstawiono okno w ścianie wewnętrznej o rozmiarze 250×120 cm. W związku z wprowadzonymi zmianami wzrosła kwota dotycząca remontu z 42.465 zł na kwotę 46.300 zł. Remont wykonano w zakładanym w harmonogramie terminie tj. w dn. 14.X – 18.XI.2010 r. Odbióru komisyjnyjnego robót dokonano w dniu 25.XI.2010r.
Zadaniem w realizacji projektu był też zakup wyposażenia w celu podniesienia standardu biblioteki zapewniającego użytkownikom dogodne warunki korzystania z usług placówki.
Realizacja zadania przebiegała zgodnie z harmonogramem tzn. zakupy realizowano w terminie od 1.X. 2010r. do 31.XII.2010r. Konsultacje architektoniczne przyczyniły się do wprowadzenie niewielkich zmian w realizacji zakupów. Na etapie opracowania projektu planowano zakup regałów bibliotecznych w CEZAS-ie natomiast w wyniku warsztatów zaproponowano kupno regałów w zakładzie stolarskim. Na zamówienie biblioteki wykonano regały dopasowane do wnętrza. Na jedną ze ścian zamontowano regały biblioteczne, a w celu wykorzystania przestrzeni nad regałami zamontowano szafki. Wolną przestrzeń pod parapetami wykorzystano do ustawienia niewielkich regałów na książki.
Regał dziecięcy został wkomponowany w kącik, który po urządzeniu stał się wyodrębnioną przestrzenią dla najmłodszych użytkowników biblioteki. Kolorowe pufki (12 szt.) i stolik dopełniają funkcjonalności kącika dla dzieci.
W ramach projektu zakupiono tak jak zakładano 12 krzeseł , krzesło obrotowe oraz tablice wystawiennicze. W projekcie zakładano zakup stolika pod projektor. W wyniku przemyśleń podczas warsztatów architektonicznych zrezygnowano z zakupu stolika. Lepszym rozwiązaniem okazało się zamontowania projektora na stałe przy suficie oraz zamontowanie ekranu elektrycznego, który został zakupiony ze środków własnych bez wcześniejszego planowania.
Na zakup wyposażenia w projekcie zaplanowano kwotę 9.000 zł, jednak przy realizacji kwota uległa zmianie i zwiększyła się do ponad 13.000 zł. Zwiększenie wydatków na realizację projektu nastąpiło dzięki pozyskaniu środków finansowych z Ministarstwa Kultury na remont biblioteki.