Remont biblioteki 2019

Przeprowadzony w roku bieżącym remont części pomieszczeń biblioteki zrealizowany został w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020. Zadanie pod nazwą „Remont i wyposażenie biblioteki w Mielniku” rozpoczął się we wrześniu, a zakończył się pod koniec listopada. Całkowity koszt zadania wynosił 113 500 zł, z czego 83 500 zł to środki finansowe pochodzące z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 18000 zł to dotacja celowa Gminy Mielnik, 12000 zł – finansowy wkład własny. Wyremontowano czytelnię, którą powiększono o pomieszczenie sąsiadujące oraz wyremontowano pokój biurowy, serwerownię, odmalowano wszystkie pomieszczenia (wypożyczalnię, korytarz, toalety). W pomieszczeniach ułożono podłogi, zlikwidowano boazerię, wymieniono kaloryfery i parapety, oświetlenie, wykonano podwieszony sufit, pomalowano ściany, zainstalowano dodatkowe urządzenia alarmowe. Wykonano nowe zadaszenie nad wejściem do budynku. Wyposażono ją także w nowe regały na książki, szafki oraz zakupiono fotele, pufy i stolik, które tworzą przytulny kącik dla czytelnika. W wyremontowanej bibliotece znalazło się również miejsce na tablice interaktywną, zestaw komputerowy podłączonymi do Internetu wraz ze sprzętem multimedialnym, przeznaczonym do słuchania muzyki i książek mówionych, tzw. audiobooków. Obiekt wyposażony też jest w projektor i ekran do prowadzenia lekcji bibliotecznych, szkoleń i spotkań z ciekawymi ludźmi.
Realizacja projektu przyczyni się do spełnienia wymagań certyfikatu BIBLIOTEKA+ w obszarze standardów przestrzeni bibliotecznej. Biblioteka zyskując wyremontowane pomieszczenia oraz nowe wyposażenie jest nie tylko miejscem upowszechniania czytelnictwa, ale stanowi centrum integrujące społeczność lokalną oraz stworzyła warunki dla zwiększenia uczestnictwa w kulturze różnych grup. Biblioteka przekształcona została w nowoczesne centrum dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodek życia społecznego. Zadania będą realizowane w ramach lokalnych partnerstw publiczno-społecznych na rzecz m.in. czytelnictwa oraz rozwoju kompetencji cyfrowych przy współpracy ze szkołą, środowiskiem lokalnym i organizacjami.