Białe bogactwo Mielnika – ocalić od zapomnienia

kopalnia kredy

Nasz projekt “Białe bogactwo Mielnika – ocalić od zapomnienia” znalazł się w trzynastce pozytywnie rozpatrzonych wniosków VI edycji Konkursu „Zapraszamy do Gry – lokalne projekty edukacji kulturowej”, realizowanego w ramach zadania „Bardzo Młoda Kultura” w woj. podlaskim przez Podlaski Instytut Kultury. Zainteresowanie programem było bardzo duże, wpłynęło 47 wniosków.

Więcej informacji: https://pikpodlaskie.pl/konkurs-na-projekty-lokalne-2/

Białe bogactwo Mielnika-ocalić od zapomnienia

Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku otrzymała dotację z Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku w kwocie 6.200zł przeznaczą na realizację projektu pn.”Białe bogactwo Mielnika-ocalić od zapomnienia”. Partnerem projektu jest Zespół Szkół w Mielniku im. Unii Mielnickiej. Przedsięwzięcie jest realizowane w terminie od 25 maja do 26 września 2021r. w którym uczestniczą uczniowie naszej szkoły pozostający na wakacjach w miejscu zamieszkania, chcący twórczo spędzać czas i rozwijać swoje zainteresowania.

Celem projektu jest edukacja kulturalna młodzieży we współpracy z lokalną społecznością poprzez poznanie dziejów wydobycia i produkcji wyrobów kredowych na terenie Mielnika, kształtowanie cenionych społecznie umiejętności i postaw m.in. kreatywności, uważności, innowacyjnego działania, współpracy w grupie, kompetencji komunikacyjnych, nawiązywanie relacji z ludźmi, nabycie nowych umiejętności interpersonalnych, a także zdobycie umiejętności realizacji stawianych celów poprzez współdecydowanie o temacie i kształcie projektu, nabycie praktycznych umiejętności, co wpłynie na zwiększenie wiary w siebie.

W ramach realizacji projektu odbędą się następujące działania::

  • Warsztaty dziennikarskie
  • Rozmowy/wywiady z ludźmi związanymi z kopalnią
  • Dzień kredy
  • Warsztaty w muzeum geologicznym
  • Warsztaty plastyczne
  • Wyjazd do Białegostoku
  • Opracowanie i wydanie publikacji

Zadanie Bardzo Młoda Kultura w woj. podlaskim realizowane jest przez Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku, w ramach prowadzonego przez  Narodowe Centrum Kultury programu Bardzo Młoda Kultura 2019–2021.