Poloneza czas zacząć… – XIV Koncert „Chopin nad Bugiem”

chopin 2023

Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku serdecznie zapraszają na XIV Koncert „Chopin nad Bugiem” pt. „Poloneza czas zacząć…” w dniu 5 sierpnia 2023 roku o godz. 17.00

Przed publicznością wystąpią artyści:

  • Krzysztof Moskalewicz – polski pianista i pedagog. Absolwent Królewskiej Akademii w Londynie. Występował w wielu krajach Europy a także w Japonii i Stanach Zjednoczonych. Laureat nagród na wielu prestiżowych konkursach pianistycznych.
  • Lidiia Vodyk – ukraińska pianistka, korepetytorka wokalna, występująca jako solistka z wieloma orkiestrami w Ukrainie. Od września 2023 roku zatrudniona w Międzynarodowym Studio Operowym w Zurichu.
  • Aleksander Rewiński – tenor. Absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Mozarteum w Salzburgu (Austria). Współpracuje z wieloma operami w Polsce oraz w Austrii. Członek zespołu wokalnego proMODERN.
  • Tomasz Domański – pianista, kameralista, akompaniator pieśni. Absolwent Wyższej Szkoły Muzycznej w Luzernie. Laureat nagród oraz stypendiów na konkursach muzyki kameralnej w wielu krajach Europy.

Koncert poprowadzi Anna Maruszeczko

Miejsce: Topolina nad Bugiem (w razie niepogody koncert odbędzie się w sali GOKSiR)

Koncert odbędzie się pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego.