Podsumowanie projektu „Białe bogactwo Mielnika – ocalić od zapomnienia”

Dnia 12.10.2021 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mielniku odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Białe bogactwo Mielnika-ocalić od zapomnienia” realizowanego w ramach zadania „Bardzo Młoda Kultura” w woj. podlaskim przez Podlaski Instytut Kultury. Do realizacji projektu przystąpiła młodzież szkolna z Gminy Mielnik (12 osób) , chcąca twórczo spędzać czas i rozwijać swoje zainteresowania.

Koordynatorem projektu była Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku w partnerstwie z Zespołem Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku. Projekt realizowany był od 25 maja do 26 września 2021 r. Celem projektu była edukacja kulturalna młodzieży we współpracy z lokalną społecznością poprzez poznanie dziejów wydobycia i produkcji wyrobów kredowych na terenie Mielnika, kształtowanie cenionych społecznie umiejętności i postaw m.in. kreatywności, uważności, innowacyjnego działania, współpracy w grupie, kompetencji komunikacyjnych, nawiązywanie relacji z ludźmi, nabycie nowych umiejętności interpersonalnych, a także zdobycie umiejętności realizacji stawianych celów poprzez współdecydowanie o temacie i kształcie projektu, nabycie praktycznych umiejętności, co wpłynie na zwiększenie wiary w siebie.

W ramach realizacji projektu odbyły się :

  • warsztaty dziennikarskie z Anną Maruszeczko
  • rozmowy/wywiady z byłymi pracownikami kopalni; Anną Zwierzyńską, Larysą Śnieżko, Augustyną Dobrzaniecką, Nadzieją Kierkowicz, Adamem Borowskim, Jerzym Śnieżko, Anatolem Bukrewiczem, Janem Hyndzą, Stanisławem Prokopiukiem,
  • wizyta w zakładach kredowych OMIA w Mielniku i spotkanie z kierownikiem kopalni Józefem Drywulskim
  • warsztaty w muzeum geologicznym Adama Borowskiego
  • warsztaty plastyczne z lokalnym artystą Witoldem Illiniczem-Zeydel
  • wyjazd do Białegostoku –zwiedzanie Epi-Centrum Nauki, kino film pt. „Lessi wróć”
  • opracowanie i wydanie publikacji pod redakcją Anny Kondraciuk

Bardzo dziękujemy uczestnikom projektu, sponsorom i osobom zaangażowanym w jego realizację.

Dziękujemy naszym rozmówcom za serdeczne przyjęcie w swoich domach i podzielenie się swoją historią związaną z mielnicką kredą.

Zapraszamy do dalszej współpracy.

Zadanie Bardzo Młoda Kultura w woj. podlaskim realizowane jest przez Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku, w ramach prowadzonego przez  Narodowe Centrum Kultury programu Bardzo Młoda Kultura 2019–2021.